I. ULUSLARARASI BİR BİLGE BİR ÜLKE SEMPOZYUMU

 Değerli Bilim İnsanları,

Gümüşhane Üniversitesi olarak son bir yıldır projelendirmeye çalıştığımız Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu başlıklı akademik çalışma dizisini hayata geçirmeye karar vermiş bulunuyoruz. Her yıl bir ülkeyi ve o ülke ile özdeşleşmiş bir şahsiyeti merkeze alacak sempozyum dizimizle, hem bilim dünyasına katkıda bulunmayı hem de sözü edilen ülkenin bilim insanları ile bir araya gelerek diyalog alanları üretmeyi istedik. Çalışma alanımızı, gönül derinliğimizin gereklerini göz önünde bulundurarak, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika olarak belirledik. Bu düşünceden hareketle, sanattan edebiyata, siyasetten ilahiyata uzanan değişik disiplinlerde öne çıkmış bilgeleri ülkeleri ile bütünleştirerek anmayı planlıyoruz.

Bu anlamda, 3-5 Ekim 2018 tarihinde düzenlemeyi kararlaştırdığımız ilk sempozyumumuzun temasını “Aliya İzzetbegoviç ve Bosna-Hersek” olarak seçtik. İzzetbegoviç 19 Ekim 2003’te vefat ettiğinde, genç kuşaklara birçok şeyin yanında, bir öncünün hayranlık uyandıran mücadelesi, insanların ruh ve düşünce dünyasını aydınlatan bir bilgenin idealleri miras kalmıştır. O hiç kuşkusuz, doksanlı yılların başında Batılı erk sahiplerinin sessizliği karşısında, kararlılığı, söylemi, duruşu ve eylemleriyle insanlığa yitirdiklerini hatırlatan bir uyarıcı, bir öğretmen olmuştur.

Biz de, bu büyük bilgeyi vefatının 15. yılında anmak, kendisine ve ülkesine yönelik hassasiyete katkıda bulunmak adına bilim dünyasında bir kapı aralamak istedik. Yalnızca bir devlet adamı olarak değil, Doğu’yu ve Batı’yı derinliğine bilen bir aydın olarak sanata yaklaşımından siyaset anlayışına, dava bilincinden özgürlük tutkusuna, dini kavrayışından ahlaki duruşuna, öğretmen bakışından aktivist tavırlarına kadar sayısız örnek yönünün konuşulacağı sempozyumumuz aracılığı ile İzzetbegoviç’i ülkesi ile bütünleştirerek yarınlara taşımayı diledik. 

Bu vesile ile "Aliya İzzetbegovic ve Bosna-Hersek" temalı I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu'muza siz değerli bilim insanlarını davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.

* Katılımcılardan Sempozyum Katılım Ücreti alınmayacaktır. 

* Yurt dışından gelen katılımcıların masrafları (ulaşım, konaklama, yemek) TİKA eliyle tarafımızca karşılanacaktır. 

* Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

* Bildiri özeti son gönderim tarihi yoğun ilgi ve talep üzerine 14 Haziran 2018'e uzatılmıştır.