Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi 14 Haziran 2018
Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlanı 22 Haziran 2018
Tam Metin Gönderim Son Tarih 3 Eylül 2018
Sempozyum Programının İlanı 10 Eylül 2018